010

 

 

پرعیارسازی سنگ آهن مگنتیت کم عیار معدن چغارت شرکت سنگ آهن مرکزی

¨     وضعیت پروژه: در دست بهره برداری

¨     نوع قرارداد: سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری

¨     سال عقد: 1396 لغایت انتهای 1397

¨     کارفرما: شرکت سنگ آهن مرکزی

¨     محل اجرا: یزد، بافق، معدن سنگ آهن چغارت

¨     خوراک اولیه: سنگ آهن مگنتیتی ریزدانه با Fe~53%

¨     محصول تولیدی: سنگ آهن پرعیار مگنتیتی با Fe~59-61%

¨     تناژ قرارداد:0.5 میلیون تن