009

1-بازیافت سنگ آهن پرعیار هماتیتی از باطله های خشک کارخانه فولاد زرند ایرانیان

¨     وضعیت پروژه: تحویل قطعی

¨     نوع قرارداد: سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری

¨     سال عقد: 1393 لغایت انتهای 1395

¨     کارفرما: فولاد زرند ایرانیان- هلدینگ خاورمیانه

¨     محل اجرا: کرمان، زرند، کارخانه کنسانتره فولاد زرند ایرانیان

¨     خوراک اولیه: سنگ آهن کم عیار هماتیتی با Fe~15-20%

¨     محصول تولیدی: سنگ آهن پرعیار هماتیتی با Fe50%

¨     تناژ قرارداد:2 میلیون تن

-استحصال سنگ آهن هماتیتی از باطله های پلاسری معدن امیرسنگان پارسیان

¨     وضعیت پروژه: تحویل قطعی

¨     نوع قرارداد: سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری

¨     سال عقد: 1391 لغایت انتهای 1393

¨     کارفرما: امیر سنگان پارسیان

¨     محل اجرا: خراسان رضوی، خواف، سنگان

¨     خوراک اولیه: سنگ آهن باطله هماتیتی با Fe~10%

¨     محصول تولیدی: سنگ آهن پرعیار هماتیتی با Fe~59-61%

¨     تناژ قرارداد: 7 میلیون تن

بهره برداری از خط خردایش و دانه بندی و پرعیاسازی معدن سنگ آهن توده ای آسمالون یزد

¨     وضعیت پروژه: تحویل قطعی

¨     نوع قرارداد: سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری

¨     سال عقد: 1391 لغایت انتهای 1393

¨     کارفرما: شرکت سنگ آهن کویر- هلدینگ آریا جنوب

¨     محل اجرا: یزد، مروست

¨     خوراک اولیه: سنگ آهن مگنتیتی استخراجی معدنبا Fe~40%

¨     محصول تولیدی: سنگ آهن دانه بندی پرعیار با Fe~59-61%

¨     تناژ قرارداد: 2 میلیون تن

بهره برداری از خطوط پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری ذخایر آسمالون یزد

¨     وضعیت پروژه: تحویل قطعی

¨     نوع قرارداد: بهره برداری، تعمیر و نگهداری

¨     سال عقد: 1392 لغایت انتهای 1394

¨     کارفرما: شرکت سنگ آهن کویر- هلدینگ آریا جنوب

¨     محل اجرا: یزد، مروست

¨     خوراک اولیه: سنگ آهن پلاسری مگنتیتی با Fe~15%

¨     محصول تولیدی: سنگ آهن دانه بندی پرعیار با Fe~56-57%

¨     تناژ قرارداد:5میلیون تن